Over ons

Geschiedenis

De Sterrenwacht Strabrecht is op 20 november 1991 opgericht als gevolg van de schenking van een 25 cm Newton-telescoop door de heer Hendrik de Visser. Hij heeft deze kijker zelf gebouwd, en na jaren zelf gebruikt te hebben wilde hij hem beschikbaar stellen aan het Strabrecht College te Geldrop, met het doel om zo veel mogelijk mensen er gebruik van te laten maken.
Een groep van ongeveer 10 personen werd bij elkaar gezocht en een stichting werd opgericht. Een belangrijke uitspraak van de heer de Visser was bij de opening: “Sterrenkunde is een aanstekelijk virus en ik hoop dat er veel mensen door zullen worden besmet”
De school werd enigszins verbouwd zodat de Stichting Sterrenwacht Strabrecht een locatie had. Die locatie is dus: Strabrecht College, Grote Bos 2 in Geldrop.

Intussen hebben wij de oude sterrenwacht verlaten, omdat de school is verhuisd naar een nieuw gebouw op het voormalige sportveld rechts van het oude gebouw.
De sterrenwacht is nu bereikbaar via de nieuwe hoofdingang (aan de kant van het oude gebouw). Daar moet u na binnenkomst 2 keer rechtsaf naar lokaal 42, waar wij nu onderdak hebben gevonden.

Doelstelling

  • De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de beoefening van de weer- en sterrenkunde in populair-wetenschappelijke zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • Beoefenaren in ruime zin, gelegenheid te geven tot het doen van amateurwaarnemingen van het heelal.
    • Scholieren en andere belangstellenden voorlichting te geven en hen vertrouwd te doen worden met de hemelverschijnselen. Voor dit doel zullen bijeenkomsten georganiseerd worden.
    • Amateurastronomen behulpzaam te zijn bij het vervaardigen van eigen waarnemingsinstrumenten.
    • Alle wettige middelen te gebruiken welke overigens tot het gestelde doel leiden.

Algemeen

De sterrenwacht is een instelling die zich bezighoudt met sterrenkunde en aanverwante onderwerpen.
– De doelstelling (samenvatting) is om deze kennis toegankelijk te maken voor het publiek, door middel van cursussen, powerpoints, videopresentaties, lezingen en uiteraard het observeren van hemellichamen door onze 8 inch computergestuurde Meade kijker.
– Eventuele groepsbezoeken kunnen telefonisch aangevraagd worden. (zie daarvoor de contact pagina)
– Het samenwerkingsverband met het Strabrecht College biedt mogelijkheden op het gebied van natuurkundeproeven, die direct verband houden met de sterrenkunde.
– Het sterrenkijkseizoen loopt van september t/m april.

Publieksavonden voor jongeren

We organiseren 1 x maal in de maand op vrijdag, een speciale junioravond: Jeugd (van 9 t/m 13 jaar) én hun begeleiders.
Speciaal voor deze groep zijn 7 avonden gepland, wanneer de maan in de buurt van het “eerste kwartier” staat. Kraters en andere details zijn dan goed te zien door de telescoop.
Op elk van de 7 avonden wordt een specifiek onderwerp in een soort cursusvorm behandeld. Bij helder weer wordt door de telescoop gekeken.

Publieksavonden voor volwassenen

Dit jaar zijn er geen aparte publieksavonden voor volwassenen.

Cursussen

Voor volwassenen organiseert de sterrenwacht in het komende seizoen (2023/2024) een cursus waarvoor u tegen betaling kunt inschrijven.

Dit jaar wordt door Sterrenwacht Strabrecht weer een cursus sterrenkunde (astronomie) voor volwassenen gegeven op 12 dinsdagavonden van 14 november tot en met 27 februari. De cursusavonden beginnen om 20.00 u en duren tot ongeveer 22.00 u. In de cursus worden m.b.v. powerpoints onderwerpen besproken als “hoe vind ik sterren en sterrenbeelden aan de nachtelijke hemel”, “hoe zit het zonnestelsel in elkaar”, “hoe veranderen sterren tussen hun ontstaan en hun uitdoven”, “waar komen de bouwstenen voor leven vandaan”, “wat is er gebeurd tussen de oerknal en nu”. De kosten voor deelname zijn € 120. Deelnemers krijgen hiervoor behalve 12 avonden cursus nog een cursusboek (Kijk op de Kosmos als pdf), een draaibare sterrenkaart en een sterrengids. Bij de cursus wordt daarnaast vaak gebruik gemaakt van informatie op internet. Verdere informatie en opgave voor deelname bij Jan Penterman (tel 040-2854838).